Voorstellen

Pagina

Mijn naam is Hilda Hinderks.  Gedurende mijn werkende leven heb ik kinderen, jongeren, volwassenen, behandeld en begeleid. Allen hadden zo hun beperkingen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld vanuit ontwikkelingsstoornissen op het gebied van autisme, ADHD, doofheid, of anderszins. Het behandelen en begeleiden is nu coachen geworden. Mijn overtuiging is dat ieder mens de mogelijkheden en kracht heeft om datgene aan te pakken waar hij/zij in het dagelijks leven mee worstelt, en daar zelf zijn oplossingen voor kan bedenken. Of u nu met of zonder een diagnose door het leven gaat. Ik geef u een veilige en vertrouwde omgeving, waarin u zichzelf kunt zijn met al uw gedachten, gevoelens en overtuigingen.

Met mijn vragen ben ik als de druppel die de beweging in het water veroorzaakt. U bent degene die bepaalt hoe deze beweging gaat verlopen.

Hilda